USAGI – JLB 2019

THU_ANH_43-3
THU_ANH_19
THU_ANH_20-2
THU_ANH_21-2
THU_ANH_22-2
THU_ANH_23-2
THU_ANH_24-3
THU_ANH_24
THU_ANH_25
THU_ANH_26
THU_ANH_27
THU_ANH_28-2
THU_ANH_28
THU_ANH_29
THU_ANH_31
THU_ANH_32-2
THU_ANH_32
THU_ANH_33
THU_ANH_34
THU_ANH_35
THU_ANH_36
THU_ANH_38-2
THU_ANH_38
THU_ANH_39
THU_ANH_42-2
THU_ANH_43-2
THU_ANH_44
THU_ANH_45
Share Button
 
Bộ ảnh Quỳnh chụp cho J’aime le Blanc tại Saigon.
Model : Usagi
Make up : Công Anh Lê Nguyễn