TRUONG&QUYNH

Cám ơn em Lê Ngọc Phi Long – second shooter đã hỗ trợ đắc lực cho Quỳnh <3. [vc_row][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][dt_gap height="20"][vc_column_text][gallery ids="25160,25185,25224,25184,25159,25222,25261,25166,25218,25186,25187,25163,25165,25161,25263,25162,25220,25221,25217,25260,25266,25154,25157,25259,25182,25180,25215,25256,25164,25245,25150,25213,25249,25254,25219,25250,25247,25246,25251,25255,25155,25152,25252,25265,25181,25149,25142,25241,25148,25176,25210,25244,25233,25146,25147,25234,25173,25172,25209,25235,25237,25170,25236,25207,25232,25211,25178,25177,25242,25143,25267,25144,25199,25135,25200,25201,25132,25194,25198,25133,25130,25195,25208,25193,25131,25127,25231,25190,25205,25206,25138,25137,25122,25167,25123,25128,25229,25227,25202,25225,25204,25230,25223,25228,25191,25124,25126,25189"] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]