TRUNG DUY & PHUC ANH

May, 23 2014
VỀ BỘ ẢNH

Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Make-up: Dang Vy – 0908833593