The Distinguished Gentleman’s Ride (Singapore, Sep 2013)

December, 04 2013
VỀ BỘ ẢNH

Bộ ảnh được thực hiện tại Singapore khi Đá và Quỳnh có chuyến viếng thăm để thực hiện video clip cho khách hàng. Sự kiện này được tổ chức hàng năm, vào 1 ngày cố định trên 1 số nước trên thế giới dành cho các tín đồ đam mê xe 2 bánh.
Đá và Quỳnh may mắn được tham gia sự kiên này khi cùng tham dự cùng những người bạn vespa bên Singapore.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=oAnRaPPKLd8&feature=youtu.be