REGAN&HA

You are here:
Bộ hình kỉ niệm một ngày thường nhật của cặp đôi Đoàn Phương Hà và Regan những ngày ở Sài Gòn trước khi lên đường định cư ở New Zealand.