PSYCHOLINH & KIMPOSSIBLE

November, 13 2013
VỀ BỘ ẢNH

Bộ ảnh cưới cá tính này được thực hiện tại Hội An trong 2 ngày và hoàn toàn không có áo cưới. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên, không sắp đặt. Quỳnh xin cám ơn anh Lĩnh và bé Kim đã tin tưởng giao cho Quỳnh thực hiện bộ ảnh cưới này.