PHUONG MY & KIM TUYEN

February, 21 2014
VỀ BỘ ẢNH

Địa điểm: Laguna Lăng Cô resort

Make-up: Dang Vy – 0908833593