NAM & VY Munich – Austria

ECLAIRJOLI1
IMG_8099
ECLAIRJOLI72
ECLAIRJOLI70
IMG_7806
IMG_7801 copy
ECLAIRJOLI11
ECLAIRJOLI15
IMG_7817
ECLAIRJOLI24
ECLAIRJOLI25
ECLAIRJOLI20
ECLAIRJOLI28
ECLAIRJOLI148
IMG_7797
IMG_8123
ECLAIRJOLI86
ECLAIRJOLI33
ECLAIRJOLI3
ECLAIRJOLI52
ECLAIRJOLI40
ECLAIRJOLI146
ECLAIRJOLI68
IMG_7781
ECLAIRJOLI81
ECLAIRJOLI5
ECLAIRJOLI41
ECLAIRJOLI39
ECLAIRJOLI61
ECLAIRJOLI55
ECLAIRJOLI87
ECLAIRJOLI109
ECLAIRJOLI117
IMG_8216
ECLAIRJOLI147
IMG_8170
ECLAIRJOLI99
21688450_1368092143289694_2779926504159172209_o
ECLAIRJOLI105
ECLAIRJOLI106
ECLAIRJOLI85
ECLAIRJOLI107
ECLAIRJOLI127
20905091_460028071036402_5058148268278546432_n
ECLAIRJOLI124
ECLAIRJOLI84
ECLAIRJOLI46
ECLAIRJOLI2
20838823_266225457201710_359728327361036288_n
ECLAIRJOLI131
eclair joli
ECLAIRJOLI144
ECLAIRJOLI139
ECLAIRJOLI140
ECLAIRJOLI142
ECLAIRJOLI138
ECLAIRJOLI143
IMG_8530
 
Bộ ảnh Quỳnh chụp cho anh Nam, chị Vy trong chuyến du lịch sang Châu Âu tháng 8, 2017 – là sự ngẫu hứng trên đường đi từ Munich sang Áo và cũng là dịp kỉ niệm một năm ngày cưới của anh chị. <3
Beautiful outfit from: OnOn Made.