MAI STANBURY

You are here:
eclair joli10
eclair joli1
eclair joli2
eclair joli3
eclair joli4
eclair joli5
eclair joli6
eclair joli7
eclair joli8
eclair joli9
eclair joli11
eclair joli12
eclair joli13
eclair joli14
eclair joli15
eclair joli16
eclair joli17
eclair joli18
eclair joli19
eclair joli20
eclair joli21
eclair joli22
eclair joli23
eclair joli24
eclair joli25
eclair joli26
eclair joli27

Đã trở lại guồng quay công việc, mở hàng là chỉ chủ Thu Hương Bakery – Hà Nội – cũng là cô dâu của Quỳnh cách đây 6 năm.
Mình rất thích chụp những doanh nhân có life-style với những địa điểm có ý nghĩa với họ.
Như bộ ảnh này mình thực hiện ở Le Square chuyên về đồ Bio và Organic một nơi cực kì tâm huyết mà ba mẹ chị gầy dựng nên