KNIGHT & SWANXUAN

November, 12 2013
VỀ BỘ ẢNH

Quỳnh biết chị Xuân khá sớm, trong những ngày đầu bắt đầu chụp ảnh. Chị Xuân là người có cá tính mạnh nhưng cũng rất tình cảm. Chị hiện là founder của Confetti Wedding Planner, anh hiện là founder của Nomad Digital, xây dựng website của Éclair Joli.

Bộ ảnh khá đơn giản nhưng Đá và Quỳnh đều thích từng khoảnh khắc anh chị bên nhau.

Địa điểm: Đà Lạt