KHANH & HUYEN

Junuary, 17 2015
VỀ BỘ ẢNH

Đây là bộ ảnh đầu tiên Quỳnh chụp ở Gia Lai – cũng là “sân nhà” của Khánh và Huyền, ban đầu mình cũng hơi lo lắng về địa điểm mới, nhưng cuối cùng  mọi thứ vượt  mong đợi và rất hài lòng với bộ ảnh Gia Lai hoang dã.

Địa điểm: Gia Lai