KENNY & THƯ – DALAT

eclair joli 22
eclair joli 1
eclair joli 11
eclair joli 10
eclair joli 17
eclair joli 24
eclair joli 21
eclair joli 23
eclair joli 15
eclair joli 18
eclair joli 19
eclair joli 20
eclair joli 45
eclair joli 50
eclair joli 51
eclair joli 49
eclair joli 47
eclair joli 48
eclair joli 2
eclair joli 3
eclair joli 4
eclair joli 5
eclair joli 6
eclair joli 8
eclair joli 9
eclair joli 12
eclair joli 25
eclair joli 26
eclair joli 27
eclair joli 13
eclair joli 14
eclair joli 28
eclair joli 30
eclair joli 31
eclair joli 32
eclair joli 33
eclair joli 34
eclair joli 35
eclair joli 36
eclair joli 37
eclair joli 38
eclair joli 39
eclair joli 40
eclair joli 41
eclair joli 42
eclair joli 44
eclair joli 46
Share Button
 
Bộ ảnh Quỳnh chụp cho cặp đôi dễ thương Kenny và Thư được thực hiện tại Đà Lạt.

Makeup: Công Anh

Áo cưới: J’aime le Blanc