HUNG&JESSI

Bộ ảnh này Quỳnh chụp cùng anh Quang Trầm.