HA MAN & HUONG KHUE

December, 10 2013
VỀ BỘ ẢNH

Quỳnh rất thích bộ ảnh này vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất là hai bạn tuy đã chụp ảnh cưới rồi nhưng vì “thích” Éclair Joli quá nên quyết định chụp thêm <3. Thêm nữa là trước ngày chụp ảnh, hai bạn bật đèn xanh, chụp hình kiểu nào cũng được hết. Thế là đến ngày chụp, hai bên rất thoải mái và vui vẻ làm việc cùng nhau.

Địa điểm: TP. HCM

Make-up: Đăng Vy