CHRISTIAAN & THAO – MUI NE

IMG_8231
DSCF3726
IMG_7596
IMG_7598
IMG_7547
496A5586
DSCF4182
DSCF3798
DSCF3805
XT200591
DSCF4002
DSCF3955
XT200676
XT200635
DSCF3978
XT200699
IMG_7503
IMG_7788
IMG_7901
DSCF3947
XT200617
DSCF4186
DSCF4193
DSCF4244
XT200843
XT200779
XT200785
XT200756
496A5839
DSCF4188
DSCF4208
DSCF4219
IMG_7983
IMG_7958
DSCF4247
IMG_7995
IMG_8117
496A5702
496A5735
IMG_8171
DSCF4316
DSCF4289
DSCF4299
DSCF4293
IMG_8257
IMG_8532
IMG_8472
IMG_8490
IMG_8592
496A6157
IMG_8596
496A5856
IMG_9132
IMG_8597
IMG_8603
IMG_8612
IMG_8616
IMG_8615
IMG_8617
IMG_8618
IMG_8621
IMG_8625
DSCF4549
DSCF4526
DSCF4532
IMG_8687 copy
IMG_8943
IMG_9887
IMG_8788
DSCF4577
DSCF4604
DSCF4727
DSCF4754
IMG_9098
IMG_9188
DSCF4783
DSCF4822
IMG_9252
IMG_9241
IMG_9460
IMG_9482
IMG_9005
IMG_9503
IMG_9620
IMG_9521
IMG_9326
IMG_9847
496A5996
496A6226
DSCF4928
DSCF5049
IMG_9476
IMG_8786
IMG_9310
IMG_9291
DSCF5724
DSCF5772
IMG_0429
IMG_0033
IMG_0056
IMG_0169
DSCF5321
IMG_0195
IMG_9715
IMG_0230
IMG_9757
IMG_0232
IMG_0234
IMG_0237
IMG_0262
IMG_0265
IMG_0378
IMG_0320
DSCF5423
IMG_0627 copy
DSCF5422
DSCF5442
DSCF5470
DSCF5737
DSCF5909
IMG_0321
IMG_0360
IMG_0374
IMG_0406
IMG_0443
IMG_0447
IMG_0486
IMG_0492
IMG_0536
IMG_0552
IMG_0582
IMG_0583
IMG_0601
IMG_0630
IMG_0704
IMG_9986
IMG_9999
496A6173
496A6180
IMG_0461
IMG_0465
 
Bộ ảnh ngày cưới của anh Christiaan đến từ Hà Lan và chị Thảo được thực hiện dưới thời tiết nhiều mưa ở bãi biển Mũi né – nhưng rất ấm áp và nhiều cảm xúc.

Cám ơn anh Quang Trầm đã hỗ trợ Quỳnh đắc lực.