CHRISTIAAN & THAO – Netherlands

46795160_1851623818269855_234669552695246848_o
THAO_CEREMONY_AMS_01
THAO_CEREMONY_AMS_01-2
eclair joli2
eclair joli3
THAO_CEREMONY_AMS_03
THAO_CEREMONY_AMS_04
THAO_CEREMONY_AMS_03-2
eclair joli5
THAO_CEREMONY_AMS_06 copy
THAO_CEREMONY_AMS_06 copy-2
THAO_CEREMONY_AMS_07 copy
eclair joli8
THAO_CEREMONY_AMS_09
THAO_CEREMONY_AMS_09-2
eclair joli10
THAO_CEREMONY_AMS_10 copy
eclair joli12-2
eclair joli14
eclair joli15
eclair joli16
eclair joli17
eclair joli18
THAO_CEREMONY_AMS_22
THAO_CEREMONY_AMS_22-2
eclair joli19
eclair joli20
THAO_CEREMONY_AMS_26-2
THAO_CEREMONY_AMS_26
eclair joli22
eclair joli23
THAO_CEREMONY_AMS_29
Share Button
 
Bộ ảnh phóng sự cuả anh Christiaan và chị Thảo được thực hiện tại Toà Thị Chính Hà Lan.