BENJI IN SAIGON

QSS02622
eclair joli 2
eclair joli 3
eclair joli 6
eclair joli 9
eclair joli 10
eclair joli 14
KN_05671
eclair joli 18
eclair joli 19
QSS02603
eclair joli 22
eclair joli 24
eclair joli 30
eclair joli 33
eclair joli 38
KN_05910
KN_05948
L1001640
eclair joli 47
L1001661
eclair joli 48
eclair joli 50
eclair joli 51
eclair joli 52
eclair joli 55
eclair joli 58
eclair joli 59
eclair joli 60
eclair joli 62
eclair joli 67
L1001671
L1001706
L1001714
L1001716
L1001766
eclair joli 64
L1001701
QSS01978
QSS02055
QSS02069
QSS02086
QSS02162
QSS02226
QSS02591
QSS02643
QSS02683
QSS02699
QSS02716
QSS02721
QSS02755
QSS02844
QSS02849
QSS02879
QSS02884
QSS02963

Cặp đôi mở hàng chụp gia đình bằng Leica cũng là cặp đôi Pháp-Việt đầu tiên book @eclairjoli cách đây 7 năm – Duyên & Alex.
Trong lần hiếm hoi về VN đã tranh thủ book Q trong mùa bão shows này
Duyên ghê hông 😘🥰
Cám ơn hai bạn vẫn tin tưởng theo dõi và chọn Quỳnh để lưu giữa khoảnh khắc gia đình sau ngần ấy năm ❤️