Portfolio Archives: CategoriesWedding Journalism

You are here:

ZUKI & HATRAN

IMG_7493 IMG_7207IMG_7210IMG_7216IMG_7218IMG_7222IMG_7223IMG_7224IMG_7247IMG_7276IMG_7278IMG_7281IMG_7293IMG_7296IMG_7308IMG_7320IMG_7331IMG_7333IMG_7336IMG_7337IMG_7340IMG_7344IMG_7347IMG_7352IMG_7354IMG_7356IMG_7360IMG_7367IMG_7377IMG_7378IMG_7381IMG_7383IMG_7385IMG_7391IMG_7393IMG_7394IMG_7398IMG_7401IMG_7405IMG_7411IMG_7419IMG_7426IMG_7438IMG_7452IMG_7461IMG_7463IMG_7475IMG_7482IMG_7493IMG_7498IMG_7499IMG_7514IMG_7518IMG_7519IMG_7521IMG_7536IMG_7539IMG_7272

TRUONG&THANH

eclair joli63 Quỳnh cảm thấy may mắn khi được góp phần lưu giữ khoảnh khắc cho anh Trường, em Thanh, và lực lượng hùng hậu hỗ trợ phía sau “Nếu cuộc đời là một bộ phim thì Đám Cưới ắt hẳn là một trong những hồi phim đẹp nhất” . Trường và Thanh đã có hồi đẹp...

ANH & HOA

eclairjoli49 eclairjoli1eclairjoli114eclairjoli1eclairjoli2eclairjoli214eclairjoli2eclairjoli3eclairjoli312eclairjoli3eclairjoli4eclairjoli7eclairjoli4eclairjoli412eclairjoli8eclairjoli12eclairjoli14eclairjoli15eclairjoli16eclairjoli17eclairjoli4eclairjoli410eclairjoli18eclairjoli7eclairjoli73eclairjoli5eclairjoli52eclairjoli6eclairjoli62eclairjoli5eclairjoli53eclairjoli20eclairjoli6eclairjoli63eclairjoli24eclairjoli19eclairjoli7eclairjoli72eclairjoli10eclairjoli6eclairjoli14eclairjoli142eclairjoli15eclairjoli152eclairjoli21eclairjoli9eclairjoli92eclairjoli22eclairjoli23eclairjoli5eclairjoli12eclairjoli122eclairjoli8eclairjoli82eclairjoli13eclairjoli132eclairjoli26eclairjoli27eclairjoli28eclairjoli25eclairjoli11eclairjoli16eclairjoli162eclairjoli17eclairjoli172eclairjoli29eclairjoli13eclairjoli18eclairjoli182eclairjoli30eclairjoli11eclairjoli111eclairjoli1eclairjoli110eclairjoli12eclairjoli121eclairjoli7eclairjoli71eclairjoli25eclairjoli251eclairjoli26eclairjoli261eclairjoli2eclairjoli210eclairjoli3eclairjoli31eclairjoli4eclairjoli41eclairjoli5eclairjoli51eclairjoli6eclairjoli61eclairjoli8eclairjoli81eclairjoli1eclairjoli112eclairjoli28eclairjoli281eclairjoli2eclairjoli212eclairjoli10eclairjoli101eclairjoli15eclairjoli151eclairjoli27eclairjoli271eclairjoli16eclairjoli161eclairjoli17eclairjoli171eclairjoli18eclairjoli181eclairjoli19eclairjoli191eclairjoli20eclairjoli201eclairjoli21eclairjoli211eclairjoli22eclairjoli221eclairjoli14eclairjoli141eclairjoli23eclairjoli231eclairjoli29eclairjoli291eclairjoli19eclairjoli192eclairjoli30eclairjoli301eclairjoli30'eclairjoli31eclairjoli311eclairjoli32eclairjoli33eclairjoli20eclairjoli202eclairjoli34eclairjoli35eclairjoli36eclairjoli37eclairjoli38eclairjoli39eclairjoli40eclairjoli41eclairjoli411eclairjoli42eclairjoli43eclairjoli44eclairjoli45eclairjoli46eclairjoli47eclairjoli48eclairjoli24eclairjoli241eclairjoli21eclairjoli213eclairjoli50eclairjoli3eclairjoli310eclairjoli49

NAM VY

eclairjoli11 eclairjoli16eclairjoli161eclairjoli17eclairjoli171eclairjoli23eclairjoli231eclairjoli19eclairjoli191eclairjoli24eclairjoli241eclairjoli21eclairjoli211eclairjoli52eclairjoli521eclairjoli18eclairjoli181eclairjoli53eclairjoli531eclairjoli55eclairjoli551eclairjoli54eclairjoli541eclairjoli30eclairjoli301eclairjoli28eclairjoli281eclairjoli34eclairjoli341eclairjoli35eclairjoli351eclairjoli37eclairjoli371eclairjoli36eclairjoli361eclairjoli32eclairjoli321eclairjoli44eclairjoli441eclairjoli46eclairjoli461eclairjoli40eclairjoli401eclairjoli50eclairjoli501eclairjoli56eclairjoli561eclairjoli57eclairjoli571eclairjoli58eclairjoli581eclairjoli59eclairjoli591eclairjoli43eclairjoli431eclairjoli45eclairjoli451eclairjoli51eclairjoli511eclairjoli60eclairjoli601eclairjoli1eclairjoli110eclairjoli2eclairjoli210eclairjoli20eclairjoli201eclairjoli4eclairjoli410eclairjoli5eclairjoli510eclairjoli3eclairjoli310eclairjoli22eclairjoli221eclairjoli61eclairjoli611eclairjoli6eclairjoli610eclairjoli7eclairjoli76eclairjoli8eclairjoli81eclairjoli62eclairjoli621eclairjoli25eclairjoli251eclairjoli65eclairjoli651eclairjoli66eclairjoli661eclairjoli26eclairjoli261eclairjoli63eclairjoli631eclairjoli64eclairjoli641eclairjoli67eclairjoli671eclairjoli27eclairjoli271eclairjoli75eclairjoli751eclairjoli10eclairjoli101eclairjoli71eclairjoli711eclairjoli31eclairjoli311eclairjoli41eclairjoli411eclairjoli42eclairjoli421eclairjoli15eclairjoli151eclairjoli9eclairjoli91eclairjoli48eclairjoli481eclairjoli69eclairjoli691eclairjoli72eclairjoli721eclairjoli68eclairjoli681eclairjoli73eclairjoli731eclairjoli38eclairjoli381eclairjoli39eclairjoli391eclairjoli12eclairjoli121eclairjoli13eclairjoli131eclairjoli11eclairjoli111eclairjoli70eclairjoli701eclairjoli14eclairjoli141eclairjoli47eclairjoli471eclairjoli33eclairjoli331eclairjoli29eclairjoli291eclairjoli74eclairjoli741eclairjoli49eclairjoli491

HELEN&PHILIP

IMG_1017 IMG_6070IMG_0548DSCF2288IMG_6044DSCF2348DSCF2292DSCF2310DSCF2313IMG_6416DSCF2325IMG_0678IMG_0599IMG_6200IMG_6124IMG_6184IMG_6463IMG_6203IMG_6308IMG_6231IMG_6746IMG_6749IMG_6980IMG_0697IMG_6490IMG_6518IMG_6144IMG_6782IMG_0944IMG_6988IMG_6996IMG_7007IMG_7012IMG_0959IMG_7020IMG_0851IMG_0845IMG_0831IMG_0818IMG_0806IMG_0801IMG_0798IMG_0794IMG_0948IMG_7057IMG_0782IMG_7069IMG_0732IMG_7138IMG_6796IMG_7353IMG_7387IMG_7398IMG_7444IMG_7467IMG_7521IMG_7525IMG_7527IMG_7545IMG_1141IMG_7555IMG_7650IMG_8601IMG_7784IMG_8582IMG_7706IMG_7708IMG_7714IMG_77141IMG_7716IMG_7751IMG_77511IMG_7767IMG_77671IMG_7771IMG_77711IMG_1310IMG_7956IMG_7962IMG_8621IMG_1342IMG_1330IMG_8037IMG_8057IMG_8070IMG_8697IMG_8178IMG_8189IMG_8197IMG_8209IMG_8012IMG_8271IMG_8290IMG_8287IMG_8319IMG_8330IMG_8342IMG_8345IMG_83451IMG_8445IMG_8465IMG_8469IMG_8496IMG_1593IMG_8549IMG_8724IMG_1677IMG_8805IMG_8829IMG_1696IMG_1658IMG_1634IMG_8711IMG_8663IMG_1705IMG_8913IMG_8919IMG_8926IMG_8933IMG_1017

KHOA&ANH

IMG_9835 IMG_8259IMG_0294IMG_8250IMG_8397IMG_8462IMG_0492IMG_0597IMG_8674IMG_8637IMG_8650DSCF5415IMG_0727IMG_0813IMG_0728IMG_0733IMG_0752IMG_0756IMG_0861IMG_8738IMG_8791IMG_8837IMG_9010DSCF5497DSCF5564DSCF5604DSCF5622DSCF5672DSCF5681DSCF5777IMG_1351IMG_9060IMG_9344IMG_9448IMG_9296IMG_6748DSCF5958DSCF6004IMG_9502IMG_9901IMG_1593DSCF6017IMG_9569IMG_0177IMG_9662IMG_9722IMG_9725IMG_9806IMG_9835IMG_9923IMG_2044IMG_9881IMG_0063IMG_0067

VIET&VY

IMG_6928′ p1eclairjoli2eclairjoli3eclairjoli4eclairjoli5eclairjoli6eclairjoli7eclairjoli8eclairjoli9eclairjoli10eclairjoli11eclairjoli12eclairjoli13eclairjoli14eclairjoli15eclairjoli16eclairjoli17eclairjoli18eclairjoli19eclairjoli20eclairjoli21eclairjoli22eclairjoli23eclairjoli24eclairjoli25eclairjoli26eclairjoli27eclairjoli28eclairjoli29eclairjoli30eclairjoli31eclairjoli32eclairjoli33eclairjoli34eclairjoli35eclairjoli36eclairjoli37eclairjoli38eclairjoli39eclairjoli40eclairjoli41eclairjoli42eclairjoli43eclairjoli44eclairjoli45eclairjoli46eclairjoli47eclairjoli48eclairjoli49eclairjoli50eclairjoli51eclairjoli52eclairjoli53eclairjoli54eclairjoli55eclairjoli56eclairjoli57eclairjoli58eclairjoli59eclairjoli60eclairjoli61eclairjoli62eclairjoli63eclairjoli64eclairjoli65eclairjoli66eclairjoli67eclairjoli68eclairjoli69eclairjoli70eclairjoli71eclairjoli72eclairjoli73eclairjoli74eclairjoli75eclairjoli76eclairjoli77eclairjoli78eclairjoli79eclairjoli80eclairjoli81eclairjoli82eclairjoli83eclairjoli84eclairjoli85eclairjoli86eclairjoli87eclairjoli88eclairjoli89eclairjoli90eclairjoli91eclairjoli92eclairjoli93eclairjoli94eclairjoli95eclairjoli96eclairjoli97eclairjoli98eclairjoli99eclairjoli100eclairjoli101eclairjoli102eclairjoli103IMG_6928'DSCF3936DSCF3998GR120634GR120855IMG_4847IMG_4898IMG_4904IMG_4935IMG_4960IMG_4997-2IMG_5004IMG_5179IMG_5584IMG_5838IMG_5942IMG_5968IMG_6073IMG_6093

PHUOC&PHUONG

eclair joli-12-2 eclair joli-1-2eclair joli-1eclair joli-4-2eclair joli-2-2eclair joli-2eclair joli-3-2eclair joli-5eclair joli-5-2eclair joli-6-2eclair joli-8eclair joli-7-2eclair joli-7eclair joli-9-2eclair joli-10-2eclair joli-9eclair joli-11-2eclair joli-12-2eclair joli-14-2eclair joli-13-2eclair joli-11eclair joli-12eclair joli-13eclair joli-15-2eclair joli-17eclair joli-18eclair joli-14eclair joli-16-2eclair joli-19eclair joli-20eclair joli-21eclair joli-22eclair joli-23eclair joli-15eclair joli-24eclair joli-16eclair joli-25eclair joli-26eclair joli-28eclair joli-37eclair joli-38eclair joli-39eclair joli-29eclair joli-41eclair joli-27eclair joli-36eclair joli-30eclair joli-31eclair joli-32eclair joli-33eclair joli-42eclair joli-43eclair joli-34eclair joli-40eclair joli-45eclair...

ASNIM & SUHAILA – SINGAPORE

eclair joli87 Asnim là một trong những người bạn vespa ở Singapore, chúng tôi biết nhau qua ngày hội Distinguished Gentlemen Ride tháng 9/2015. Anism có người bạn gái cực kì dễ thương tên Suhaila, và cô ấy là một trong những cô gái hiếm hoi cũng sở hữu một chiếc vespa ở Singapore nên Quỳnh và...