Portfolio Archives: CategoriesWedding Journalism

You are here:

XUANANH & GS

jaime le blanc 56 jaime le blanc 40jaime le blanc 39jaime le blanc 42jaime le blanc 43jaime le blanc 48jaime le blanc 58jaime le blanc 59jaime le blanc 60jaime le blanc 61jaime le blanc 27jaime le blanc 47jaime le blanc 44jaime le blanc 45jaime le blanc 62jaime le blanc 65jaime le blanc 3jaime le blanc 46jaime le blanc 63jaime...

THACH&NHI

ECLAIRJOLI19-2 ECLAIRJOLI1-2ECLAIRJOLI2-2ECLAIRJOLI3-2ECLAIRJOLI4-2ECLAIRJOLI18-2ECLAIRJOLI20-2ECLAIRJOLI12-2ECLAIRJOLI11-2ECLAIRJOLI13-2ECLAIRJOLI10-2eclair joliECLAIRJOLI14-2ECLAIRJOLI5-2ECLAIRJOLI16-2ECLAIRJOLI21-2ECLAIRJOLI19-2eclair joli-22ECLAIRJOLI22-2ECLAIRJOLI37-2eclairjoli1eclairjoli1108eclair joli-2ECLAIRJOLI26-2eclair joli-3ECLAIRJOLI9-2ECLAIRJOLI38-2ECLAIRJOLI28-2ECLAIRJOLI7-2ECLAIRJOLI8-2eclair joli-21eclair joli-24eclair joli-8ECLAIRJOLI29-2eclair joli-7eclairjoli3eclairjoli339eclair joli-17eclair joli-9ECLAIRJOLI15-2eclair joli-10ECLAIRJOLI31-2ECLAIRJOLI32-2eclair joli-18eclair joli-19ECLAIRJOLI23-2ECLAIRJOLI33-2ECLAIRJOLI34-2ECLAIRJOLI27-2eclair joli-36eclair joli-37ECLAIRJOLI35-2ECLAIRJOLI25-2ECLAIRJOLI24-2eclair joli-35eclair joli-34ECLAIRJOLI17-2eclair joli-4eclair joli-33eclair joli-32eclair joli-30eclair joli-31ECLAIRJOLI6-2eclair joli-28eclair joli-20ECLAIRJOLI30-2eclair joli-16eclair joli-15eclair joli-6eclair joli-11eclair joli-13eclair joli-12eclair joli-5ECLAIRJOLI39-2ECLAIRJOLI36-2eclair joli-14

KENNY-THU

ECLAIRJOLI66-2 ECLAIRJOLI38-2ECLAIRJOLI6-2ECLAIRJOLI39-2ECLAIRJOLI40-2ECLAIRJOLI41-2ECLAIRJOLI42-2ECLAIRJOLI44-2ECLAIRJOLI45-2ECLAIRJOLI2-2ECLAIRJOLI46-2ECLAIRJOLI43-2ECLAIRJOLI13-2ECLAIRJOLI47-2ECLAIRJOLI1-2ECLAIRJOLI131-2ECLAIRJOLI133-2ECLAIRJOLI20-2ECLAIRJOLI73-2ECLAIRJOLI14-2ECLAIRJOLI15-2ECLAIRJOLI17-2ECLAIRJOLI129-2ECLAIRJOLI18-2ECLAIRJOLI19-2ECLAIRJOLI130-2ECLAIRJOLI16-2ECLAIRJOLI134-2ECLAIRJOLI135-2ECLAIRJOLI21-2ECLAIRJOLI136-2ECLAIRJOLI137-2ECLAIRJOLI22-2ECLAIRJOLI49-2ECLAIRJOLI3-2ECLAIRJOLI23-2ECLAIRJOLI48-2ECLAIRJOLI50-2ECLAIRJOLI4-2ECLAIRJOLI52-2ECLAIRJOLI53-2ECLAIRJOLI55-2ECLAIRJOLI24-2ECLAIRJOLI51-2ECLAIRJOLI56-2ECLAIRJOLI25-2ECLAIRJOLI57-2ECLAIRJOLI58-2ECLAIRJOLI54-2ECLAIRJOLI59-2ECLAIRJOLI60-2ECLAIRJOLI138-2ECLAIRJOLI62-2ECLAIRJOLI61-2ECLAIRJOLI63-2ECLAIRJOLI64-2ECLAIRJOLI139-2ECLAIRJOLI65-2ECLAIRJOLI66-2ECLAIRJOLI67-2ECLAIRJOLI68-2ECLAIRJOLI69-2ECLAIRJOLI140-2ECLAIRJOLI71-2ECLAIRJOLI141-2ECLAIRJOLI74-2ECLAIRJOLI75-2ECLAIRJOLI132-2ECLAIRJOLI77-2ECLAIRJOLI76-2ECLAIRJOLI7-2ECLAIRJOLI142-2ECLAIRJOLI72-2ECLAIRJOLI143-2ECLAIRJOLI78-2ECLAIRJOLI80-2ECLAIRJOLI79-2ECLAIRJOLI81-2ECLAIRJOLI85-2ECLAIRJOLI84-2ECLAIRJOLI144-2ECLAIRJOLI83-2ECLAIRJOLI87-2ECLAIRJOLI86-2ECLAIRJOLI88-2ECLAIRJOLI91-2ECLAIRJOLI82-2ECLAIRJOLI89-2ECLAIRJOLI90-2ECLAIRJOLI92-2ECLAIRJOLI93-2ECLAIRJOLI94-2ECLAIRJOLI30-2ECLAIRJOLI5-2ECLAIRJOLI95-2ECLAIRJOLI97-2ECLAIRJOLI99-2ECLAIRJOLI98-2ECLAIRJOLI107-2ECLAIRJOLI145-2ECLAIRJOLI104-2ECLAIRJOLI100-2ECLAIRJOLI101-2ECLAIRJOLI26-2ECLAIRJOLI96-2ECLAIRJOLI36-2ECLAIRJOLI9-2ECLAIRJOLI147-2ECLAIRJOLI8-2ECLAIRJOLI27-2ECLAIRJOLI146-2ECLAIRJOLI28-2ECLAIRJOLI29-2ECLAIRJOLI105-2ECLAIRJOLI106-2ECLAIRJOLI33-2ECLAIRJOLI34-2ECLAIRJOLI31-2ECLAIRJOLI126-2ECLAIRJOLI108-2ECLAIRJOLI32-2ECLAIRJOLI12-2ECLAIRJOLI109-2ECLAIRJOLI123-2ECLAIRJOLI110-2ECLAIRJOLI111-2ECLAIRJOLI121-2ECLAIRJOLI112-2ECLAIRJOLI114-2ECLAIRJOLI11-2ECLAIRJOLI102-2ECLAIRJOLI35-2ECLAIRJOLI118-2ECLAIRJOLI119-2ECLAIRJOLI113-2ECLAIRJOLI115-2ECLAIRJOLI120-2ECLAIRJOLI103-2ECLAIRJOLI116-2ECLAIRJOLI125-2ECLAIRJOLI117-2ECLAIRJOLI10-2ECLAIRJOLI124-2ECLAIRJOLI37-2ECLAIRJOLI128-2ECLAIRJOLI127-2

BACH&TIEN

IMG_7429 Đám cưới ở Đà Lạt là một món quà Bách dành tặng cho Tiên trong ngày trọng đại nhất của đời con gái. Bách ấp ủ thai nghén trong gần 2 tháng, và được sự hỗ trợ rất nhiều từ bạn bè của Bách. "Kỉ niệm đáng nhớ nhất với Bách là 17 giờ bắt...

LONG & TRAM

IMG_9061-2 IMG_2983IMG_2992IMG_3029IMG_3033IMG_3531IMG_7872IMG_7883IMG_7886IMG_7894IMG_7922IMG_7940IMG_7965IMG_7981IMG_7986IMG_8002IMG_8017IMG_8070IMG_8075IMG_8110IMG_8911IMG_8900IMG_8158IMG_7991IMG_8882-2IMG_8171IMG_8180IMG_8215IMG_8216IMG_8433IMG_8619IMG_8938IMG_8661IMG_8691IMG_8999IMG_8794IMG_8826IMG_3410IMG_8952IMG_8993IMG_9006IMG_9017IMG_9046IMG_9061-2IMG_9090IMG_9211IMG_9255IMG_9334SL__5833IMG_9405-2IMG_9420IMG_9533IMG_9540IMG_9555IMG_9637IMG_9672IMG_9715SL__5732SL__5790SL__5801SL__5838SL__5841SL__5845SL__5891SL__5896SL__5928SL__6287SL__5929SL__5962SL__5966SL__5967SL__6106SL__6337SL__6345SL__6471SL__6497SL__6501SL__6642SL__6718

ZUKI & HATRAN

IMG_7493 IMG_7207IMG_7210IMG_7216IMG_7218IMG_7222IMG_7223IMG_7224IMG_7247IMG_7276IMG_7278IMG_7281IMG_7293IMG_7296IMG_7308IMG_7320IMG_7331IMG_7333IMG_7336IMG_7337IMG_7340IMG_7344IMG_7347IMG_7352IMG_7354IMG_7356IMG_7360IMG_7367IMG_7377IMG_7378IMG_7381IMG_7383IMG_7385IMG_7391IMG_7393IMG_7394IMG_7398IMG_7401IMG_7405IMG_7411IMG_7419IMG_7426IMG_7438IMG_7452IMG_7461IMG_7463IMG_7475IMG_7482IMG_7493IMG_7498IMG_7499IMG_7514IMG_7518IMG_7519IMG_7521IMG_7536IMG_7539IMG_7272

TRUONG&THANH

eclair joli63 Quỳnh cảm thấy may mắn khi được góp phần lưu giữ khoảnh khắc cho anh Trường, em Thanh, và lực lượng hùng hậu hỗ trợ phía sau “Nếu cuộc đời là một bộ phim thì Đám Cưới ắt hẳn là một trong những hồi phim đẹp nhất” . Trường và Thanh đã có hồi đẹp...