Author Archives: Eclair Joli

You are here:

HOA & MAI

Eclair Joli 2 June, 24 2014 VỀ BỘ ẢNH Địa điểm: Vũng Tàu, Việt Nam Make-up: Dang Vy - 0908833593 Flower: Home Garden - https://www.facebook.com/homegarden.vn Eclair Joli 1Eclair Joli 2Eclair Joli 3Eclair Joli 4Eclair Joli 5Eclair Joli 6Eclair Joli 7Eclair Joli 8Eclair Joli 9Eclair Joli 10Eclair Joli 11Eclair Joli 12

PHUONG HUY & THUY HANG

Eclair Joli 11 June, 10 2014 VỀ BỘ ẢNH Địa điểm: Vũng Tàu, Việt Nam Make-up: Dang Vy - 0908833593 Eclair Joli 22Eclair Joli 21Eclair Joli 9Eclair Joli 8Eclair Joli 7Eclair Joli 6Eclair Joli 5Eclair Joli 4Eclair Joli 1Eclair Joli 2Eclair Joli 10Eclair Joli 11Eclair Joli 12Eclair Joli 13Eclair Joli 14Eclair Joli 15Eclair Joli 16Eclair Joli 17Eclair Joli...

TRUNG DUY & PHUC ANH

Eclair Joli Soi 4 May, 23 2014 VỀ BỘ ẢNH Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Make-up: Dang Vy - 0908833593 Eclair Joli Soi 20Eclair Joli Soi 19Eclair Joli Soi 18Eclair Joli Soi 17Eclair Joli Soi 16Eclair Joli Soi 15Eclair Joli Soi 14Eclair Joli Soi 12Eclair Joli Soi 11Eclair Joli Soi 10Eclair Joli Soi 9Eclair Joli Soi...

NGUYEN NAM & DAO HA

Eclair Joli 5 May, 12 2014 VỀ BỘ ẢNH Cho đến thời điểm hiện tại thì anh chị Nam/Hà là khách hàng có thời gian quyết định chụp ảnh cưới ngắn nhất, kí hợp đồng 2 ngày trước ngày chụp ảnh cưới. Tuy chỉ gặp nhau 1 lần, nhưng Đá 'n Quỳnh cảm thấy khá thú vị về...

QUAN PHAM & CHEALSE VO

Eclair Joli April, 19 2014 VỀ BỘ ẢNH Đá và Quỳnh vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình khi thực hiện bộ ảnh phóng sự cho hai bạn Quân và Chealse. Sáng hôm đó, cả hai đứa mình đều gặp 1 chút khó khăn khi tìm nhà 2 bạn. Thực tình là đã đến hẻm như địa...

DUC PHAM & CIRA NGUYEN

Eclair Joli 115 March, 23 2014 VỀ BỘ ẢNH Bộ ảnh outdoor wedding lần thứ 2 mà Đá và Quỳnh thực hiện tại Đà Lạt, chắc tụi mình có duyên với nơi này. Thời tiết mát mẻ, quang cảnh tuyệt đẹp và anh chị Đức - Thuỷ rất dễ thương đã góp phần tạo nên bộ ảnh tự...

PHUONG MY & KIM TUYEN

Eclair Joli 19 February, 21 2014 VỀ BỘ ẢNH Địa điểm: Laguna Lăng Cô resort Make-up: Dang Vy - 0908833593 Eclair Joli 1Eclair Joli 2Eclair Joli 3Eclair Joli 4Eclair Joli 5Eclair Joli 6Eclair Joli 7Eclair Joli 8Eclair Joli 9Eclair Joli 10Eclair Joli 11Eclair Joli 12Eclair Joli 13Eclair Joli 14Eclair Joli 15Eclair Joli 16Eclair Joli 17Eclair Joli 18Eclair Joli...

TINO & VERO

Eclair-Joli-22 Địa điểm: Đà Lạt Make-up: Dang Vy Eclair Joli 1Eclair Joli 2Eclair Joli 3Eclair Joli 4Eclair Joli 5Eclair Joli 6Eclair Joli 7Eclair Joli 8Eclair Joli 9Eclair Joli 10Eclair Joli 11Eclair Joli 12Eclair Joli 13Eclair Joli 14Eclair Joli 16Eclair Joli 17Eclair Joli 18Eclair Joli 19Eclair Joli 20Eclair Joli 21Eclair-Joli-22Eclair Joli 23Eclair Joli 24Eclair Joli 25Eclair Joli...

ENZO & QUINNY FAMILY

Eclair Joli 3 February, 19 2014 Eclair Joli 1Eclair Joli 2Eclair Joli 3Eclair Joli 4Eclair Joli 5Eclair Joli 6Eclair Joli 7Eclair Joli 8Eclair Joli 9Eclair Joli 10Eclair Joli 11Eclair Joli 12Eclair Joli 13Eclair Joli 14Eclair Joli 15Eclair Joli 16Eclair Joli 17

STAND ALONE – PARASITE BTS

Eclair Joli 56 January, 15 2014 VỀ BỘ ẢNH Director : Trần Trung Lĩnh Parasite band - Winner of Tiger Translate Battle of the bands 2013 Videoclip: http://www.youtube.com/watch?v=CKUIRXQ4peM Eclair Joli 1Eclair Joli 2Eclair Joli 3Eclair Joli 4Eclair Joli 5Eclair Joli 6Eclair Joli 7Eclair Joli 8Eclair Joli 9Eclair Joli 10Eclair Joli 11Eclair Joli 12Eclair Joli 13Eclair Joli 14Eclair Joli...