IPHONEGRAPHY – TET 2014

February, 12 2014
VỀ BỘ ẢNH

Những hình ảnh được Quỳnh Skulls chụp bằng iphone trong suốt chuyến du xuân 2014 vừa rồi.